Genealogie Hilversum

Genealogie van Hilversumsche Families en omstreken

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 850

      1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 !V.R. Vlissingen. Rekkers, Alida (I136324)
 
2 !V.R. Vlissingen. Mets, Neeltje Johanna (I114217)
 
3 !V.R. Vlissingen. Mets, Neeltje Johanna (I114216)
 
4 !V.R. Vlissingen. Mets, Neeltje (I114213)
 
5 !V.R. Vlissingen. Mets, Johannes Christiaan (I114186)
 
6 !V.R. Vlissingen. Mets, Jacobus (I114154)
 
7 !V.R. Vlissingen. Mets, Jacobus (I114153)
 
8 !V.R. Vlissingen. Mets, Eliza (I114122)
 
9 !V.R. Vlissingen. Mets, Elisabeth Pieternella (I114121)
 
10 !V.R. Vlissingen. Mets, Dina Cornelia (I114111)
 
11 !V.R. Vlissingen. Mets, Andreas (I114082)
 
12 !V.R. Vlissingen. Mets, Amelia Livina (I114081)
 
13 !V.R. Vlissingen. Mets, Adriana (I114078)
 
14 !V.R. Vlissingen. Mets, Adriana (I114077)
 
15 !V.R. Vlissingen. Mets, Adriaan (I114072)
 
16 !V.R. Vlissingen. Mets, Adolf (I114069)
 
17 !V.R. Vlissingen. de Koster, Maria Cornelia (I95654)
 
18 !V.R. Vlissingen. Wanrooij, Gerrit Jan (I181362)
 
19 !V.R., Mijdrecht. Mets, Dina (I114110)
 
20 "Stamvader Amsterdamsche tak"
Woont in 1901 in de Gerard Doustraat 158, op de Jacob van Len n e p k a d e 6 2 t ot okt 1891 en op de Albert Cuypstraat 141 en 117, A ms te rd am .W oo n d e oo k in Nieuwer-Amstel (Amstelveen). 
Willard, Jacob (I186997)
 
21 "Stamvader Haagse tak".

Nat?onale Militie, Lichting 1873, Lot nr.3, vrij wegens broeder d i e n s t . B e ambte-Opzichter in Den Haag 1884, 1885, 1887, 1891.
In 1892 staat hij als landbouwer ingeschreven in Hilversum.
In 1894 is hij weer teruggekeerd naar Den Haag en staat nu als" g l a z e n w a s cher" ingescheven bij de Burgelijke Stand.
Heeft in Den Haag gewoond o.a.; (24-11-1894), Wateringschestraa t , W e s t e r b aenstraat 34 en Jacobstraat 40. (Copy van bidprentje)

Overlijdensinschrijving 07-11-1903 onder de benaming "StephanusWillart" 
Willard, Stephanus (I187102)
 
22 05 april 1928 Getrouwd in Gothenburg Gezin F65131
 
23 14-7-1787 zijn ze met attestatie van Weesp naar Amsterdam gekomen
en gingen wonen aan de Nieuwedijk. 
Gezin F6586
 
24 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I43738)
 
25 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I43361)
 
26 26-11-1747 ged. Hendrik get.Klaasje Jacobs Spijker
Bij haar huwelijk wordt Eertje - Annetje Arissen Dorlant genoemd -
zij kwam van Kortenhoef, woonden beide in Oud Loosdrecht. 
Gezin F6591
 
27 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I87498)
 
28 ?25-6-1944 vermist. Het transportschip ss Tamahoku Maru voorheen Yon e M a ru is op 24-6-1944 om 23:30 uur getorpedeerd door de Amerikaanse d uikb oo t USS TANG SS-306. 560 van de 772 geallieerde krijgsgevangenen z ijn d aar bij om het leven gekomen. Majoor, Herman (I109261)
 
29 Aangekomen in Belgie op Toffoli, Pietro (I164342)
 
30 aangekomen in New York op 14-06-1913 Antonini, Silvano (I3267)
 
31 aangekomen in Philadelphia City 1917-1918 Roman, Luigi (I140102)
 
32 aangekonen in Amerika in 1925, vetrokken met de Colombo Rosa Tas, Emma (I141728)
 
33 Aangever Hendrik Otten Gem.bode 54j
Getuige: Eduard Francois Maria Dieudonne Loco Secretaris 24j. 
Dorlandt, Cornelis Adrianus (I44010)
 
34 Aangever: Arie Dorland werkman 24j.won.Kortenhoef(zoon).Getui g e : J o h a n n e s Theodorus Eggink veldwachter 49j.won.Kortenhoef. Dorlandt, Bart (Bartholomeus) (I43982)
 
35 Aangever: Bart Dorlandt metselaar 26j. vader v.d.overleden e , G e t u i g e : G errit Schipper aanspreker 64j. Dorlandt, Hermanus (I44036)
 
36 Aangever: Bart Dorlandt metselaar 40j vader v.d.overleden e G e t u i g e : J a n Tobias Kost Gemeentebode 66j. Dorlandt, Hermanus Martinus (I44042)
 
37 Aangever: Bart Dorlandt metselaar 51j.won.Hilversum zoon zoon v . d . o v e r l e dene.Getuige: Hendrik Ridder gemeente veldwachter 53j .w on .K or te nh oe f Dorlandt, Jan (I44056)
 
38 Aangever: Egbertus Hagen Politieagent 52j.Getuige: Jan Tob i a s K o s t v e l d wachter 64j. Dorlandt, Hermanus Augustinus (I44039)
 
39 Aangever: Jan Dorland dagloner 30j.vader v.d.overledene,Get u i g e : W u l f e r Wallenburger werkman 30j. Dorlandt, Dirkje (I44016)
 
40 Aangever: Jan Dorland dagloner 42j.vader v.d.overledene. G e t u i g e : J a n T obias Kost gemeenteveldwachter 41j. Dorlandt, Hermanus (I44034)
 
41 Aangever: Jan Dorland dagloner 46j. vader v.d.overledene. Ge t u i g e : M a t t hijs van Hooren arbeider 48j. Dorlandt, Fredrik Willem (I44027)
 
42 Aangever: Johannes Jacobus Dekker aanspreker 40j.Getuige: Fre d e r i k D o o r n aar gemeenteambtenaar 44j. Dorland, Elisabeth (I43264)
 
43 Aangever: Pieter Dirk Schriek veehouder 44j won.sGravenland
neef v.d.overledene.
Getuige: Nicolaas Gerardus Slootweg Gem.veldwachter 29j.won. s G r a v e l a n d Volgens mevrouw Prijs-Dorland heeft zij gevond e n i n d e B ur ge li j k e Stand van Ransdorp een akte van 2-4-1858 d a t Klaa s i s ver dro nk e n o p 31 -3-1858.Het is duidelijk dat wij hi e r me t 2 vers chille nd e Kla a s Dor lan d te maken hebben. 
Dorland, Klaas (I43642)
 
44 Aangever: Willem Westerveld aanspreker 52j.
Getuige: Dirk Eijlers aanspreker 61j. 
Dorland, Hendrik (I43432)
 
45 Aangever:Anton Johan Hartman Dir.Begrafenisver.Getuige: Pieter Carel L a s onder jr.zonder beroep 30j. Dorland, Elisabeth (I43268)
 
46 Aangever:Gerrit van der Neut werkman 25j.schoonzoon van de overledene
Getuige:Johannes Adrianus van Westrone ondermeester 30j. 
Dorland, Hilletje (I43496)
 
47 Aangifte gedaan door de vader Arie Dorlandt bokschipper 29j.G e t u i g e n : G i jsbert Bos arbeider 53j.won.Loosdrecht en J a n J an sz .O ra nj ebo o m arbeider 53j.won.Ankeveen. Dorlandt, Maria (I44101)
 
48 Aangifte gedaan door de vader Arie Dorlandt bokschipper 31j., G e t u i g e n : G ijsbert Bos arbeider 56j. won.Ankeveen en J a n O ra nj eb o o m ar beid er 56j.won.Ankeveen. Dorlandt, Bartholomeus (I43989)
 
49 Aangifte gedaan door de vader Arie Dorlandt bokschipper 35j., G e t u i g e n : D irk Booij arbeider 40j.en Antonius Verhoev e n sc hi pp e r 4 1j . Dorlandt, Catharina (I43999)
 
50 Aangifte gedaan door de vroedvrouw Anna Roelofje de Groot 38j.w o n . s G r a v e nland.Bart Dorlandt was door afwezigheid verhinderd pe rs oo nl i j k aa ng if t e te doen.Getuigen: Jacobus Hendrik Pieter va n A k e n 4 9 j . H end ri cus Lemke Gemeente secretaris 35j.wo n.Ko rt en hoef Dorlandt, Hermanus Augustinus (I44039)
 

      1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1, geschreven door Darrin Lythgoe 2001-2018.